Linux voor systeemverantwoordelijken

Primaire tabs

Tijdens deze opleiding kan u uw basiskennis van Linux uitbreiden en meer in detail een aantal Linux commando's en systeembestanden bekijken.

Duurtijd: 
3 dagen
Doelgroep: 
 • Systeemverantwoordelijken die een Linux machine moeten beheren.
Voorkennis: 
Basiskennis informatica en basiskennis Linux bevelen
Programma: 
 • Gebruikersbeheer
  • beheer van gebruikers en groepen
  • bespreking van /etc/passwd en /etc/group bestand
  • gebruikersrechten op directories en bestanden (chmod, chown, chgrp)
  • definitie van profiles (/etcprofile, .profile)
 • Backups
  • backup politiek
  • Cpio, tar commando's
  • schedulen van backups
 • Processor management
  • background verwerking
  • At commando
  • Batch commando
  • Nice
  • Nohup
  • Crontab
 • Linux scripting language
 • Installatie, opstarten en afsluiten van Linux
  • genereren van de Linux kernel
  • lilo en grub
  • rc.d directory
 • Installatie en configuratie van windows managers (KDE, GNOME)
Informatie en inschrijven: 

Geplande sessies bij Beta

Er zijn voorlopig geen sessies gepland bij Beta. Kijk bij "Informatie en inschrijven" hierboven voor sessies op andere plaatsen.