.NET initiatie

Primaire tabs

U krijgt een duidelijk overzicht van de mogelijkheden geboden door de technologieën ingebouwd in de .NET 4.0 omgeving en het .NET framework (4.0).Bij ßeta is dit een meer theoretische opleiding. Dat wil zeggen dat er geen oefeningen zijn voorzien. 

Duurtijd: 
3 dagen
Doelgroep: 
 • Programmeurs en projectleiders.
Voorkennis: 
Enige programmeerervaring in een objectgeoriënteerde taal.
Programma: 
 • Inleiding
  • .NET Platform, .NET Framework, .NET Talen
  • Compilatie, uitvoering .NET objecten, geheugenbeheer, Code Access Security
  • Namespaces, assemblies, mogelijkheden OO-programmeren
  • Samenwerking met COM
  • Exception handling
 • Windows applicaties
  • Ontwikkelen van Windows Form applicaties
  • Controls en events
  • Tekenen
  • Mouse handling, keyboard handling, menu handling
  • Dialoogboxen
  • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • ASP.NET
  • Web config
  • Web controls
  • State management
  • Security
  • ASP.NET MVC
 • .NET Webservices
  • Maken van een XML Webservice
  • WSDL Bestanden
  • Windows Communication Foundation (WCF) webservices
  • Webservice clients
 • Data access in .NET
  • ADO.NET datamodel
  • Data providers
  • LINQ
  • Entity Framework
 • XML
 • Events en delegates
 • Multithreading en parallel processing
Informatie en inschrijven: 

Geplande sessies bij Beta

Er zijn voorlopig geen sessies gepland bij Beta. Kijk bij "Informatie en inschrijven" hierboven voor sessies op andere plaatsen.