Windows Powershell

Primaire tabs

Windows PowerShell is een taakgebaseerde commandolijn Shell en scripttaal, die speciaal ontwikkeld is voor het beheer en automatiseren van een Windows-omgeving.

Duurtijd: 
4 dagen
Doelgroep: 
  • Windows systeembeheerders
Voorkennis: 
Praktische kennis van Windows besturingssystemen en enige programmeerervaring
Programma: 
  • Installeren, configureren en verkennen van de Windows PowerShell omgeving
  • Werken met de basisobjecten van Windows PowerShell, zoals cmdlets, aliasen, data types en variabelen
  • Combineren van sequenties van operaties via de objectgeoriënteerde pipeline en het resultaat tonen in het gewenste formaat
  • Bestuderen van de syntaxis van de PowerShell-scripttaal (variabelen, data types, formattering, operatoren, controlestructuren, functies, filters,...)
  • Samenbrengen van operatiesequenties in een script en bespreking van foutafhandeling
  • Werken met de uniforme navigatie providers voor het bestandssysteem, voor het register, voor omgevingsvariabelen,...
  • Werken met objecten uit de objectmodellen van het .NET Framework, COM, WMI en ADSI
  • Op afstand Windows-systemen beheren - Remote control
  • Uitvoeren van commando's in de achtergrond - Multitasking met background jobs
Informatie en inschrijven: 

Geplande sessies bij Beta

Dagen Plaats
ma, 23/03/2020, di, 24/03/2020, wo, 25/03/2020, do, 26/03/2020 Beta(Hoboken)
ma, 26/10/2020, di, 27/10/2020, wo, 28/10/2020, do, 29/10/2020 Beta(Hoboken)