Asp.NET Core MVC 2

Primaire tabs

In deze opleiding leert u een dynamische webapplicatie bouwen die communicatie tussen gebruiker (webbrowser) en webserver mogelijk maakt. U leert ook gegevens in een bestaande databank bewerken en opvragen vanuit de applicatie.

Het ASP.NET MVC Framework is een Web Application Framework voor .NET. Hoewel het gebaseerd is op ASP.NET, verschilt de architectuur ervan toch sterk. Webapplicaties worden opgebouwd volgens het Model-View-Controller design pattern.
Het gebruik van dit ontwerppatroon zorgt ervoor dat complexe toepassingen kunnen opgedeeld worden in drie lagen : datamodel (Model), datapresentatie (View) en applicatielogica (Controller). Het scheiden van deze verantwoordelijkheden (Separation Of Concerns) bevordert de leesbaarheid en herbruikbaarheid van code.

Duurtijd: 
3 dagen
Doelgroep: 
 • (web-)applicatieontwikkelaars
Voorkennis: 
Praktische kennis van de CSharp programmeertaal. Noties van HTML.
Programma: 
 • Model-View-Controller design pattern
 • Razor Markup language
 • Layout templates
 • Entity Framework Core code first
 • Create, Read, Update, Delete operaties met Entity Framework
 • Opmaak met Tag en HTML helpers
 • Data doorsturen met ViewModels
 • Relationele data lezen met Entity Framework
 • Security: users en roles, authentication en authorization, areas
 • CRUD operaties genereren met Scaffolding
 • Sorting, filtering, paging en grouping
 • Sessies en sessievariabelen
 • Extra ViewComponents
 • Data validatie
Informatie en inschrijven: 

Geplande sessies bij Beta

Er zijn voorlopig geen sessies gepland bij Beta. Kijk bij "Informatie en inschrijven" hierboven voor sessies op andere plaatsen.